اخبار

ورزش صبحگاهی

با سلام و احترام        با توجه به دعوت رياست محترم دانشگاه به ورزش روزانه و شركت در برنامه هاي ورزشي، مديريت تربيت بدني دانشگاه از كليه همكاران مستقر در ساختمان مركزي دعوت مي نمايد در برنامه پياده روي و نرمش صبحگاهي كه از روز شنبه تا سه شن... ادامه متن

اطلاعیه ها

ورزش صبحگاهی

با سلام و احترام        با توجه به دعوت رياست محترم دانشگاه به ورزش روزانه و شركت در برنامه هاي ورزشي، مديريت تربيت بدني دانشگاه از كليه همكاران مستقر در ساختمان مركزي دعوت مي نمايد در برنامه پياده روي و نرمش صبحگاهي كه از روز شنبه تا سه شن... ادامه متن

مطالب آموزشی