اخبار

رقابت های ورزشی کارکنان حراست دانشگاه های علوم پزشکی منطقه پنج کشور آغاز شد

بنابه گزارش روابط عمومی مدیریت تربیت بدنی ، رقابت های ورزشی کارکنان حراست دانشگاه های علوم پزشکی منطقه پنج کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز گردید. بر پایه همین گزارش، حدود ۲۳۰ تن از کارکنان حراست و حفاظت فیزیکی ۷ دانشگاه علوم پ... ادامه متن