اخبار

با همراهی رییس دانشگاه؛ دانشگاهیان علوم پزشکی شیراز،

در کوهپیمایی بزرگ خانواده که با حضور بیش از ۵۰ تن از دانشجویان، مدیران، اساتید و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد، دکتر ایمانیه، رییس این دانشگاه در تمامی طول مسیر، کوه‌پیمایان را همراهی کرد. به گزارش روابط عمومی مدیریت تربیت بدنی... ادامه متن

مطالب آموزشی